اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

دانلود پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، در 38 اسلاید. بيماري تب خونريزي دهنده كريمه - كنگو (CCHF )يك بيماري ویروسی خونريزي دهنده تب دار حاد مشترك بين انسان و دام ميباشد. تب خونريزي دهنده كريمه كنگو اولين بار در سال 1942 درشبه جزیره كريمه و سپس در سال 1956در كنگو شرح داده شد. از آن به بعد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Official Guide to the TOEFL iBT Test, Sixth Edition

تنها و پرفروش ترین راهنمای رسمی TOEFL ، از طرف سازندگان آزمون! کتاب Official Guide to the TOEFL iBT Test, Sixth Edition (Official Guide to the TOEFL Test)، در قالب فایل pdf. درحال آماده شدن برای آزمون تافل هستید؟ چرا تنها راهنمای موجود در بازار که شامل سوالات واقعی تافل است و از امتحانات اخیر ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (17) فارسی هشتم / راه خوشبختی

دانلود جزوه آموزشی درس (17) فارسی هشتم / راه خوشبختی. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس هفدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (16) فارسی هشتم / پپرنده آزادی - کودکان سنگ

جزوه آموزشی درس (16) فارسی هشتم / پپرنده آزادی - کودکان سنگ. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس شانزدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (14) فارسی هشتم / پیاد حسین (ع)

جزوه آموزشی درس (14) فارسی هشتم / پیاد حسین (ع). این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس چهاردهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (13) فارسی هشتم / ادبیات انقلاب

جزوه آموزشی درس (13) فارسی هشتم / ادبیات انقلاب . این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس سیزدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (12) فارسی هشتم / شیر حق

جزوه آموزشی درس (12) فارسی هشتم / شیر حق. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس دوازدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر جذاب شخصیت .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (11) فارسی هشتم / پرچم داران

جزوه آموزشی درس (11) فارسی هشتم / پرچم داران . این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس یازدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است ذکراهداف آموزشی درس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (10) فارسی هشتم / قلم سحرآمیز - دونامه

جزوه آموزشی درس (10) فارسی هشتم / قلم سحرآمیز - دونامه. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس دهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است . ذکراهداف آموزشی درس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (9) فارسی هشتم / نوجوان باهوش - آشپززاده وزیر - گریه امیر

جزوه آموزشی درس (9) فارسی هشتم / نوجوان باهوش - آشپززاده وزیر - گریه امیر . این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس نهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (8) فارسی هشتم / آزادگی

جزوه آموزشی درس (8) فارسی هشتم / آزادگی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (7) فارسی هشتم / آداب نیکان

جزوه آموزشی درس (7) فارسی هشتم / آداب نیکان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل